صفحه اصلی رزرو مشاوره رایگان ثبت نام خدمات عضویت در خبرنامه عضویت در سامانه پیامک

ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال ١٣٩٨ اعلام شد

ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال ١٣٩٨ اعلام شد
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٨

به موجب مصوبه جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧٦ و پس از بحث و بررسی تعداد پذیرش کارآموز در حوزه کانون وکلای دادگستری مرکز شامل استانهای تهران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سمنان ، جمعا ١٥٠٠ نفر مورد تصویب قرار گرفت.

برابر ضوابط قانونی، ٧٠  درصد سهمیه پذیرش عادی به تعداد  ١٠٥٠ نفر  و  ٣٠ درصد پذیرش ایثارگران به تعداد ٤٥٠ نفر  از جمع کل  ١٥٠٠ نفر خواهد بود.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

کلمات کلیدی: