صفحه اصلی رزرو مشاوره رایگان ثبت نام خدمات عضویت در خبرنامه عضویت در سامانه پیامک

ثبت نام خدمات

ثبت نام خدمات آموزشی ( حضـــوری - اینـتـــــرنتی)
* نام :
* نام خانوادگی :
* نام طرح ثبت نامی :
* شماره همراه1 :
شماره همراه2 :
* شماره تلفن ثابت :
* استان :
* آدرس دقیق پستی :
* مقطع تحصیلی :
گرایش :
* دانشگاه :
نحوه آشنایی :
آدرس ایمیل :
* متقاضی شرکت در آزمون :
* نحوه برگزاری آزمون :
شماره سند واریزی :
مبلغ واریزی :
تاریخ واریز :
توضیحات :
 


 

اطلاعات حساب دپارتمان تخصصی حقوق فراهدفـ

شماره حساب ملت:

5258825819

علی اصغر شاهرخ آبادی

شماره کارت ملت:

6104-3379-1010-3595

علی اصغر شاهرخ آبادی