صفحه اصلی رزرو مشاوره رایگان ثبت نام خدمات عضویت در خبرنامه عضویت در سامانه پیامک

کارت شرکت در آزمون تصدی منصب قضا سال1397 منتشر شد.

کارت شرکت در آزمون تصدی منصب قضا سال1397 منتشر شد.

ادامه مطلب

نتیجه آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی اعلام شد.

نتیجه آزمون کتبی سردفتری اسناد رسمی سال 1397 اعلام شد.

ادامه مطلب

۱۵ دقیقه به زمان آزمون وکالت ۹۷ اضافه شد

۱۵ دقیقه به زمان آزمون وکالت ۹۷ اضافه شد

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون پذیرش کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری سال ۱۳۹۷ شروع شد.

ثبت نام آزمون پذیرش  کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری سال ۱۳۹۷ شروع شد.

ادامه مطلب

ظرفیت کانون وکلای بوشهر آزمون وکالت 1397

ظرفیت کانون وکلای بوشهر آزمون وکالت 1397 اعلام شد.

ادامه مطلب

ظرفیت کانون وکلای فارس و کهگیلویه آزمون وکالت 1397

ظرفیت کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد آزمون وکالت 1397 اعلام شد.

ادامه مطلب

جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس تصویب شد

جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک سال 97 در مجلس تصویب شد.

متن کامل اصلاح

ادامه مطلب

ظرفیت کانون وکلای یزد آزمون وکالت 1397

ظرفیت کانون وکلای یزد آزمون وکالت 1397 اعلام شد.

ادامه مطلب

ظرفیت کانون وکلای آدربایجان غربی برای آزمون وکالت 1397

ظرفیت کانون وکلای آدربایجان غربی برای آزمون وکالت 1397 اعلام شد.

ادامه مطلب

ظرفیت کانون وکلای کرمانشاه برای آزمون وکالت 1397

ظرفیت کانون وکلای کرمانشاه برای آزمون وکالت 1397 اعلام شد.

ادامه مطلب